پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ناسوت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عالم طبیعی و مادی) (عالم طبیعی) (عالم طبيعي و مادي) (عالم طبیعی ومادی) (عالم مادی) ()