پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام .ایا لیزر ترکهای پوست را به طور کامل از بین می بره؟در چند جلسه؟ هزینش چه قدر است؟

1 پاسخ 1

خیر لیزر میتواند تا حدودی ظاهر ترک پوستی را بهتر کند.

برگرفته از : http://www.doctormaleki.com/ (دکتر مریم ملکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده