پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسب اذری) (اسب آذری) (اسب آذري) (اسب اذري) (اسب به آذری) (اسب به اذری) (اسب آذری ) (اسب) (از وجوه مشترک اسب و دوچرخه)