پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسب اذری) (اسب آذری) (اسب آذري) (اسب اذري) (اسب آدری) (اسب به آذری) (اسب به اذری) (اسب آذری ) (اسب) (از وجوه مشترک اسب و دوچرخه) (اسب اذری در جدول) (نام آذری)