پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

وار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند دارندگی) (پسوند دارندگی در جدول) (پسونددارندگی) (پسوند دارندگی ) (پسوند دارندگي) () (پسوند دارندگی درجدول) (پسوند الودگی) (پسوند آلودگی) (پسوندآلودگی) (پسوند شباهت)