پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

آمازون
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رودی در برزیل) (رودي در برزيل) (رودی دربرزیل) (رودي در برزيل ) (نام رودی در برزیل) (رودی در برزیل") (رودی در برزیل ) (رودي دربرزيل ) (رودي دربرزيل) (مشکین شهر سابق)