پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پارچه نخي لطيف، نازک و معمولا سفيد

1 پاسخ 1

ململ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پارچه نخی نازک) (پارچه لطیف) (پارچه نخی) () (نان نازک) (پارچه ابریشمی)