پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

گیل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غوزه پنبه) (غوزه پنبه چیست؟) (غوزه پنبه ) (غوزه پنبه چیست) (قوزه پنبه) (غوزه بنبه) (غوزه پنبه در جدول) (نام غوزه پنبه) (غوزه پنبه؟) (معنی غوزه پنبه) (غوز پنبه) (پنبه چیست) (غوزه پنبه پرسشکده) ( غوزه پنبه) (غوزه پنبه) (غوزه پنبه در پرسشکده) (غوزه+پنبه) ("غوزه پنبه") () (غوزه پنبه) (ﻏﻮﺯﻩ ﭘﻨﺒﻪ) (غوضه پنبه) (جد رستم) (دزد و راهزن) (معادل غوزه پنبه) (پنبه زن) (حرف توفیر) (غوزه)