پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دارای واکنش اسیدی در برابر بازهای قوی و واکنش بازی در برابر اسیدهای قوی

1 پاسخ 1

امفوتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده