پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

اوت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماه ورزشی) (ماه ورزشی در جدول) (ماه ورزشي) (ماه ورزشی جدول) (ماه ورزشی ) (ماه ورزشي ) () (ماه+ورزشی) (ماه ورزشی) (ماه فوتبالی) (ماه کامل)