پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!
تکذیب نامه پرسشکده

پرسشکده، گنجینه ای با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این پروژه ایجاد  یک سامانه پرسش و پاسخ پارسی است تا  فارسی زبانان بتوانند در آن به طرح سوال بپردازند و یا به سوال دیگران پاسخ دهند. ساختار  پرسشکده به گونه‌ای است که افراد  تنها با داشتن یک حساب کاربری در سامانه می توانند به سوالات مطرح شده پاسخ دهند بنابراین ممکن است پاسخ یک سوال توسط فردی غیرمتخصص داده شده باشد.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب ارزشمند و صحیح بر روی پرسشکده پیدا کنید بلکه در بسیاری موارد می‌توانید. به هر حال پرسشکده اعتبار اطلاعاتی که ارائه می‌دهد را تضمین نمی‌کند. با این وجود  پرسشکده با راه اندازی سیستم  گزارش محتوای نامناسب و دعوت از دوستان متخصص برای همکاری تلاش کرده است مطالب ارزشمندی برای شما فراهم کند.