پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در اینجا می توانید آخرین سوالات پرسیده شده توسط hanabijani را مشاهده نمائید.

ردیف پرسش
1 منظور از مدرک MCITP چیست ؟
2 تفاوت سویچ لایه 3 با یک مسیریاب معمولی چیست؟
3 Dynamic Routing یا مسیریابی پویا چیست؟
4 روش های مختلف سازماندهی فیلد ها را نام ببرید
5 رکورد سرایند را تعریف کنید
6 در مرتب سازی ادغامی نتیجه ی ادغام k رانش چیست؟
7 آزمون فشار که جز آزمون های سیستم است را شرح دهید
8 سبک های فرعی معماری فراخوانی و بازگشت را نام ببرید
9 use case چیست؟
10 ترتیب اجزای آزمون در مهندسی نرم افزار چیست؟
11 UIDS چیست؟
12 آنومالی در عملیات ذخیره سازی چیست؟
13 مزایای مدل رابطه ای چیست؟
14 خصوصیات کلی روش مدل سازی معنایی چیست؟
15 ابر کلید و کلید کاندید چیست؟
16 می خواهیم n خط را در یک صفحه رسم کنیم با فرض نداشتن هیچ دو خط موازی و همچنین اینکه بیشتر از دو خط همدیگر را در یک نقطه قطع نمی کنند، تعداد نواحی تولید شده توسط این خطوط چند است؟
17 بهترین الگوریتم جستجو روی آرایه ی مرتب شده به طول n چیست و چه مرتبه زمانی ای دارد؟
18 نتیجه ی ضرب دو ماتریس اسپارس چه ماتریسی است؟
19 اگر بخواهیم داده تکراری از یک لیست را حذف کنیم ، کدام ساختمان داده بهتر می باشد؟
20 مرتب سازی مبنایی Radix Sort چیست؟
21 در یک درخت دودویی به عمق n حداکثر تعداد گره ها برابر چند می باشد؟
22 آثار ونتایج نظام خانواده بر نظام اجتماعی کل چیست؟
23 آرمان اجتماعی چیست؟
24 از نظر عالم اجتماعی علل گرایش انسان به زندگی اجتماعی چیست؟
25 منظور از نظام اجتماعی متعادل چیست؟