پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در اینجا می توانید آخرین سوالات پرسیده شده توسط نقد نقد را مشاهده نمائید.

ردیف پرسش
1 چند نماد از میان نمادهای شخصی نیما، اخوان ثالث، فروغ فرّخزاد، شاملو، شفیعی کدکنی و سپهری انتخاب کنید و درباره انها توضیح دهید و با نمادهای مشابه آن در ادبیات عرب مقایسه کنید.
2 به نظر شما عبارات زیر با توجه به اصول کدام مکتب ادبی اروپایی نوشته شده اند؟ با ذکر دلیل:1-از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را " فروغ فرّخزاد" 2-ارزش انسان بهچیزی نیست که به دست می آورد. به ان چیزی است که مشتاق ان است." جبران خلیل جبران" 3-انسان خوشبخت آن چیزی را به دست می اورد که دوست دارد. انسان موفّق ان چیزی را دوست دارد که به دست می آورد.4-کلک هوس تو هر چه زاید بنویس از نقطه و خط آنچه نماید بنویس/ دارد این دشت و در سیاهی بسیار/ هر چیز که در خیالت اید بنویس" بیدل دهلوی" 5-امشب ای ماه به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی" شهریار" 6-آیینه ای شدم برای صداها" شفیعی کدکنی".
3 رد پای آرا و اندیشه های آبراهام مزلو، روان شناس انسانگرا و پدر جنبش انسانگرایی در روان شناسی را در مکتبهای ادبی اومانیسم، ایدآلیسم و ناتورالیسم پیدا کنید و با بررسی مهمترین آثار این مکتبها اصول آن را نشان دهید.
4 قصّه پریای شاملو و کتیبه اخوان را با توجه به اصول مکتبهای منطبق بر آنها بررسی کنید.
5 رابطه اکسپرسیونیستها با کشف و شهود چگونه است؟ آن را با کشف و شهود عرفانی مقایسه کنید.
6 ویژگی های مکتب اکسپرسیونیسم را در آثار کافکا و برشت جستجو کنید.
7 رئالیسم جادویی را در یکی از آثار زیر بررسی کنید: 1-اهل غرق از منیرو روانی پور2-عزاداران بیل از غلامحسین ساعدی3-روزگار سپری شده مردم سالخورده از محمود دولت آبادی4-روزگار برزخی از رضا براهنی5-داستانهای شهرنوش پارسی پور.
8 ویژگیهای مکتبهای ادبی اروپایی را در ادبیات کودک و نوجوان ایران بررسی کنید.
9 زمینه های پیدایش مکتبهای ادبی را جستجو و بررسی کنید.
10 چرا در مکتب رمانتیسم نماد جانشین تمثیل می شود؟
11   آیا نومیدی وجه مشترک همه مکتب هاست؟ چرا و چگونه؟
12 علّت ماندگاری کتاب قلعه حیوانات، اثر جورج اورول انگلیسی، در میان آثار تبلیغی که معمولاً دوامی ندارند؛ چیست؟
13 مقالاتی را که در دهه هشتاد درباره مکتبهای ادبی نوشته شده بیابید و خلاصه ای از آنها را به نحوی که نمایانگر دریافت شما از ان مقاله باشد بنویسید.
14 بوطیقای سوررئالیستی یکی از شعرای ایران را با یک شاعر عرب مقایسه کنید.
15 زمان و مکان در هر یک از مکتبهای ادبی جایگاه ویژه ای دارند. در این مورد بررسی کنید.
16 با رجوع به تفاسیر، 5 نماد را در قران و دیگر کتابهای آسمانی بررسی کنید.
17 چه رابطه هنری و زیباشناسانه ای میان پارادکس و نماد می توان برقرار کرد؟ بررسی کنید.
18 در همه مکتبهای ادبی همدلی شاعر و طبیعت را به گونه ای می توان دید این همدلیف یگانگی و حلول را در مکتبهای مختلف شعر فارسی بررسی کنید و با شعر شعرای عرب بسنجید.
19 منظور از نماد پردازی محصول فرایند احساس حلول در جهان و اشیاست چیست؟ با ذکر مثال و بحث درباره رابطه نماد و تخیل توضیح دهید.