پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (شبکه های کامپیوتری) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 61 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
در فریم پروتکل PPP در فیلد protocol چه چیزی قرار می گیرد و نشان دهنده چه بسته هایی است؟ آنها را نام ببرید.
2
کدام یک از بسته های LCP زیر برای اشکال زدایی استفاده می شود؟
الف) Configure Ack
ب) Terminate Request
ج) Code Reject
د) Echo Request
3
الف) در الگوریتم CSMA/CD بیشترین زمانی که طول می کشد تا ایستگاهها متوجه تصادم شوند چقدر است؟
ب) بر اساس رابطه زیر تاثیر طول کانال ، نرخ ارسال و طول فریم را در راندمان کانال بیان کنید.

1/ (1+(2.e.B.L)/C.F)    :راندمان کانال

4
در پروتکل ALOHA چرا قبل و بعد از G = 0.5 گذر دهی کانال کم است؟ هر کدام را توضیح دهید.


5
الف) مشکل ایستگاه آشکار را در شبکه های بی سیم شرح دهید.
ب) در الگوریتم CSMA/CA چگونه با استفاده از بسته های RTS و CTS مشکل ایستگاه آشکار را حل می کنند.
6
در قالب بسته IP فیلد Time To Live به چه منظوری استفاده می شود؟
7
الف) ادرس زیر مربوط به کدام کلاس آدرس های IP است؟ب) آدرس 0.0.0.0 در شبکه چه کاربردی دارد؟
8
کدام یک از موارد زیر در مورد پروتکل IP صحت دارد؟
الف) پروتکل IP قبل از ارسال بسته ها با ماشین مقصد هماهنگی می کند.
ب) پروتکل IP می تواند در صورت لزوم طول بسته ها را کوچک کند.
ج) پروتکل IP پروتکلی مطمئن است.
د) پروتکل IP بسته ها را به ترتیب تحویل می دهد.
9
پروتکل ICMP در کنار پروتکل IP به چه منظوری استفاده می شود؟
10
الف ) پروتکل ARP را به اختصار شرح دهید.
ب) تفاوت پروتکل ARP و RARP در چیست؟
11
امنیت شبکه های کامپیوتری شامل چه مواردی است؟
12
در شبکه های ad-hoc مسیرهای minimum hop-count گذردهی بیشتری دارند یا ETX؟
13
ETX چیست؟
14
چرا ETX نرخ انتقال هر دو جهت رفت و برگشت لینک را درنظر میگیرد؟
15
در شبکه های ad-hoc کنار گذاشتن مسیرهایی که SNR آنها از یک حد آستانه پایین تر باشد، چه معایبی دارد؟
16
در شبکه های ad-hoc استفاده از معیار ضرب delivery ratio لینک های مسیر برای مسیریابی چه معایبی دارد؟
17
چرا نمی شود از همین پروتکل TCP در شبکه های ad hoc استفاده کرد؟
18
فرق contention و congestion چیست؟
19
فرق شبکه های عمودی و افقی چیست؟
20
ویژگی شبکه های NGN چیست؟
21
فرق source coding و channel coding چیست؟
22
فرق jitter و delay چیست؟
23
می خواهم یک شبکه را در OPNET Modeler 14.5 شبیه سازی کنم ولی خطای "Application has failed to start because mspdb80.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem" می دهد. چه کار کنم؟
24
چگونه می توان تاخیر شبکه را اندازه گیری کرد؟
25
سلام
در مورد معیارهای اندازه گیری قابلیت اطمینان در شبکه های کامپیوتری کمی توضیح دهید.