پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (گیت های منطقی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
قوانین آتوماتای wireworld چیست؟
2
گیت منطقی AND چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟
3
گیت منطقی NOT چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟
4
آیا برنامه ای برای شبیه سازی انواع گیت های منطقی در فضای آتوماتای wireworld وجود دارد؟
5
گیت منطقی OR چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟
6
گیت منطقی XOR چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟