پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (کیفیت خواندن فاتحه) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 3 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 در جاهای مختلفی اعلام فاتحه شده و همه سوره فاتحه را قرائت می کنند. چرا همیشه به دنبال آن سوره توحید نیز خوانده می شود؟ در حالی که منظور از فاتحه مشخصا سوره حمد است؟
2 آیا رفتن و حاضر شدن بر سر قبور اموات لازم است؟ آیا اگر فاتحه ای که برای امواتمان می خوانیم صرفا باید در قبرستان بوده و در کنار قبر خوانده شود؟ اساسا حاضر شدن بر قبور نفعی به حال اموات دارد؟
3 چگونه باید فاتحه برای مرده خواند؟ چه سوره هایی و به چه تعداد؟