پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (فوت پدر) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 2 سال پیش پدر به رحمت خدا رفت بدون وصیت نامه و 5 دختر، 1 پسر و مادر وارثه به جای ماندند پسر از سال 1370 تاکنون در 3 باب مغازه زیر واحد مسکونی پدر اشتغال دارد بدون پرداخت اجاره بها فقط در آن سال به دلیل دریافت برق 3 فاز باید قرارداد اجاره ای با پدر تدوین می کرد که به مدت 1 سال در 1 باب مغازه به عنوان مستأجر باشد و تاکنون ایشان به جای 1 باب 3 باب مغازه را در دست گرفته و حتی بدون اجازه کف مغازه را حفر نموده و زیرزمین برای کارهایش درست کرده حال مدت آن قرارداد 1 ساله بوده بدون پرداخت اجاره بها و تاکنون 17سال در آن بدون قرارداد کار کرده الان که می خواهیم خانه و مغازه ها را فروخته و تقسیم ارث نمائیم حق پیشه و کار می خواهد آیا با توجه به این همه استفاده مجانی از املاک و همچنین اینکه خودش نیز عضوی از وراث است جایز است که این طلب را بنماید؟
2 آیا می توان دختری را که نه پدر و نه جد پدری دارد عقد (موقت یا دایم) کرد؟
3 دختری که پدر و جدش در قید حیات نیستند خودش با مردی صیغه عقد دایم را خوانده آیا این عقد صحیح می باشد؟
4 دختری که پدر و جدش در قید حیات نیستند خودش با مردی صیغه عقد دایم خوانده آیا عقد صحیح است؟
5 دختری که پدر و پدربزرگش فوت کرده برای ازدواج از چه کسی باید اجازه بگیرد؟
6 دختری که پدر و پدربزرگش فوت کرده برای ازدواج از چه کسی باید اجازه بگیرد؟