پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (مهریه ازدواج موقت) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 3 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 آیا در ازدواج موقت زن به عنوان کرایه یا اجاره مطرح می گردد ( طبق تفسی فخر رازی ، در تفسی الکبیر جلد 10 صفحه 49 چاپ دوم ، بیروت) آیا این به کرایه رفتن زن دور از شان انسانیت و طبق اصول جاهلیت نمی باشد؟
2 در ازدواج موقت که باید مرد برای مدتی هزینه زن را پرداخت کند می توان با رضایت زن این مورد را حذف کرد؟
3 اگر خانمی که در زمان عقد موقت (بعد بخشیدن مدت توسط شوهر) به عقد دایم درآمده است، مهریه زمان عقد موقتش قابل وصول است؟ یا اینکه آن هم بخشیده شده است؟