پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (علوم کامپیوتر) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 4 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیف پرسش
1
منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته علوم کامپيوتر را معرفي کنيد!
2 قضیه Recursion را بیان کنید .
الف) آیا از اثبات قضیه می توان در مورد تعداد اندیس های i که برای آنها fs(i)=fi نتیجه خاصی گرفت ؟
ب) آیا از اثبات قضیه می توان اندیس i را به نحوی انتخاب کرد که fi یک تابع تام باشد (یا معادلا ماشین تورینگ iام تصمیم گیرنده (decider)باشد) ؟
3 اگر 2N مجموعه تمام زیرمجموعه های N باشد ، آیا می توان مفهوم محاسبه پذیری را برای توابعی مثل f : N--->2N تعمیم داد ؟ (بحث کنید)
4
آیا شمول زیرمجموعه بودن کلاس زبان های وابسته به متن(CS) در کلاس زبان های تصمیم پذیر(DEC) واقعی هست یا این دو کلاس برابر هستند ؟ چرا