پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (پیامبران اولوالعزم) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 5 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 تفاوت میان پیامبر و امام چیست؟ به طور کلی پیامبر به چه کسی گفته می شود؟
2 حدیثی برای پیامبران اولوالعزم بیان کنید.
3 آیه ای در مورد پیامبران اولوالعزم می خواستم؟
4 نام پیامبران اولوالعزم را می خواستم؟
5 فاصله زمانی پیامبران صاحب شریعت چقدر بوده است؟