پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (شرایط پرداخت خمس) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 3 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 خمس چیست؟ آیا واجب است دادن آن برای ما که شاغلیم چه اندازه لازم است آیا ماهانه باید بدهیم؟ چه مبلغی را باید بدهیم و به چه کسی بدهیم؟ همینطور در مورد ذکات نیز توضیح بدهید.
2 آیا برای دادن خمس اجازه پدر واجب است؟ چون من هنوز درآمدی ندارم و فقط به هدایا که ممکن است تا سر سال زیاد بیاید خمس تعلق می گیرد آیا می شود بدون اجازه پدر خمس این مقادیر را داد؟ اگر او ناراضی باشد چه طور؟
3 خمس را باید به چه کسى پرداخت کرد؟