پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (آیه) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6308 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 آيه 1 سوره نصر چيست؟
2 آيه 2 سوره نصر چيست؟
3 آيه 3 سوره نصر چيست؟
4 آيه 1 سوره مسد چيست؟
5 آيه 2 سوره مسد چيست؟
6 آيه 3 سوره مسد چيست؟
7 آيه 4 سوره مسد چيست؟
8 آيه 5 سوره مسد چيست؟
9 آيه 1 سوره اخلاص چيست؟
10 آيه 2 سوره اخلاص چيست؟
11 آيه 3 سوره اخلاص چيست؟
12 آيه 4 سوره اخلاص چيست؟
13 آيه 1 سوره فلق چيست؟
14 آيه 2 سوره فلق چيست؟
15 آيه 3 سوره فلق چيست؟
16 آيه 4 سوره فلق چيست؟
17 آيه 5 سوره فلق چيست؟
18 آيه 1 سوره ناس چيست؟
19 آيه 2 سوره ناس چيست؟
20 آيه 3 سوره ناس چيست؟
21 آيه 4 سوره ناس چيست؟
22 آيه 5 سوره ناس چيست؟
23 آيه 6 سوره ناس چيست؟
24
چند فرشته برای مریم فرستاده شده بودند؟ چرا قرآن در مورد باردار شدن مریم و میلاد مسیح در (سوره 3 آیه 42 و 45) راجع به چندین فرشته صحبت میکند اما در (سوره 19 آیه 17-21) تنها از یک فرشته صحبت میکند؟
25 منظور از به ارث رسیدن زمین به انسان در آیه 74 زمر چیست؟