پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (پیش شماره) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 8318 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
126 پیش شماره شهرستان واشیان/چشمه شیرین چند است؟
127 پیش شماره شهرستان والانجرد چند است؟
128 پیش شماره شهرستان وحدت شهر/باباگردعلی چند است؟
129 پیش شماره شهرستان ونائی چند است؟
130 پیش شماره شهرستان ویسیان چند است؟
131 پیش شماره شهرستان آریج چند است؟
132 پیش شماره شهرستان آسفیج چند است؟
133 پیش شماره شهرستان ابرکوه چند است؟
134 پیش شماره شهرستان احمدآباد/اردکان چند است؟
135 پیش شماره شهرستان احمدآباد/کریم آباد چند است؟
136 پیش شماره شهرستان احمدآباد/مشیر چند است؟
137 پیش شماره شهرستان اردکان چند است؟
138 پیش شماره شهرستان اسفندآباد چند است؟
139 پیش شماره شهرستان اسفندیار چند است؟
140 پیش شماره شهرستان اسلامیه چند است؟
141 پیش شماره شهرستان اشتیجه چند است؟
142 پیش شماره شهرستان اشکذر چند است؟
143 پیش شماره شهرستان اصفهک چند است؟
144 پیش شماره شهرستان باجگان چند است؟
145 پیش شماره شهرستان بافق چند است؟
146 پیش شماره شهرستان بخ چند است؟
147 پیش شماره شهرستان بداف چند است؟
148 پیش شماره شهرستان بساب چند است؟
149 پیش شماره شهرستان بنادک چند است؟
150 پیش شماره شهرستان بنادکوک دیزه چند است؟