پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (جدول روزنامه همشهری) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6298 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 یاقوت
2 یاریگر
3 یاب
4 یخ
5 یوز پلنگ
6 یوز باشی
7 یار همایون
8 یار شیرازی
9 یار سلامان
10 یار سامسون
11 ینگی دنیا
12 یاقوت سرخ
13 یال اسب
14 یار بی وفا
15 یک توپ پارچه
16 یک ششم چیزی
17 یاد گیرنده،باهوش
18 یکی از دو عروسک ایرانی
19 یکباره در آب فرو رفتن
20 یکان،گروه مردم
21 ییلاق کرج
22 یَل
23 یاری کننده
24 یتیم خانه
25 یکسو کننده الکتریکی