پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (ریاضی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 29 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
مشتق تابع تانژانت چیست؟ tan
2
مشتق تابع کسینوس چیست؟ cos
3
مشتق تابع سینوس چیست؟ sin
4
مشتق تابع کسکانت چیست؟ csc
5
مشتق تابع سکانت چیست؟ sec
6
چگونه در متن پرسش ها و یا پاسخ های سامانه پرسشکده کاراکترها و علائم و عبارات ریاضی تایپ کنیم؟
7
مساحت متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت متوازی الاضلاع
8
مساحت مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مثلث؟
9
مساحت مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مربع؟
10
مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مستطیل؟
11
مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟
12
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟
13
مساحت لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت لوزی؟
14
محیط متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط متوازی الاضلاع؟
15
محیط مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مثلث؟
16
محیط مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مربع؟
17
محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟
18
محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟
19
محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط ذوزنقه؟
20
محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟
21
بزرگترین عدد اول کشف شده چند است؟
22
آیا مجموعه اعداد گویا قابل شمارش است؟
23
3 نفر با هم ميرن ساعت فروشي ، یه ساعت ميخرن 30000 تومن و نفري 10000 تومن میدن. صاحب مغازه به شاگردش ميگه قيمت ساعت 30000 تومن نبوده 25000 تومن بوده. برو 5000 تومن بهشون برگردون. شاگرد مغازه از اين 5 تومن 2 تومنشو واسه ي خودش برميداره، و 3 تومن ديگرو ميده به اون سه نفر، نفري 1000 تومن. پس با برگشت 1000 تومن به هر نفر، اونها هركدوم 9000 تومن دادند. حالا سوال اينجاست اگه 9×3 = 27 و 2 تومنم كه شاگرد مغازه برداشته ، کلا ميشه 29 تومن. پس 1000 تومن دیگه كجاست؟ (طراح سوال: دکتر حسابی)
24
چگونه یک مسئله را حل کنیم؟
25
چه تاریخی چند شنبه است؟!