پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (Quran) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6506 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
6476 چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
6477 قرآن داراي چند «حزب» است؟
6478 چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟
6479 چه تعداد «تشديد» در قرآن وجود دارد؟
6480 قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
6481 قرآن چند «ضمه» دارد؟
6482 چند «مدْ» در قرآن به كار رفته است؟
6483 قرآن داراي چند «جزء» است؟
6484 قرآن چند «بسم الله» دارد؟
6485 قرآن داراي چند كلمه است؟
6486 قرآن چند «همزه» دارد؟
6487 قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟
6488 نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟
6489 بزرگترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟
6490 «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟
6491 كوچكترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟
6492 مهم‌ترين «آية» قرآن چه نام دارد؟
6493 «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
6494 «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟
6495 «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
6496 «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟
6497 «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟
6498 «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟
6499 «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟
6500 «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟