پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (منع مصرف دارو) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیف پرسش
1026 موارد و عوارض مصرف واکسن سرخجه (Rubella Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن سرخجه چیست؟
1027 موارد و عوارض مصرف کارمین (Caramin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کارمین چیست؟
1028 موارد و عوارض مصرف کاراوی میکسچر (Caraway Mixture) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاراوی میکسچر چیست؟
1029 موارد و عوارض مصرف واکسن هاری (Rabies Vaccine, Vero) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن هاری چیست؟
1030 موارد و عوارض مصرف دهیدروگتوکسین (Dihydroergotoxine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دهیدروگتوکسین چیست؟
1031 موارد و عوارض مصرف اتر (Ether) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اتر چیست؟
1032 موارد و عوارض مصرف توبرکولین (Tuberculin PPD) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی توبرکولین چیست؟
1033 موارد و عوارض مصرف همودیالیزیز محلول غلیظ (Hemodialysis Concentrated) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی همودیالیزیز محلول غلیظ چیست؟
1034 موارد و عوارض مصرف سیپرو فلوکساسین (Ciprofloxacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیپرو فلوکساسین چیست؟
1035 موارد و عوارض مصرف والریک (Valeric) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والریک چیست؟
1036 موارد و عوارض مصرف واکسن (Vaccines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چیست؟
1037 موارد و عوارض مصرف تیوسولفات سدیم طلا (Gold Sodium Thiomalate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیوسولفات سدیم طلا چیست؟
1038 موارد و عوارض مصرف واکسن بی.سی.جی (BCG Vaccines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن بی.سی.جی چیست؟
1039 موارد و عوارض مصرف ویتاگنوس (Vitagnus) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتاگنوس چیست؟
1040 موارد و عوارض مصرف تاموکسیفن (TOMOXIFEN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تاموکسیفن چیست؟
1041 موارد و عوارض مصرف واکسن آبله مرغان (Varicella Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن آبله مرغان چیست؟
1042 موارد و عوارض مصرف ب کمپلکس ویتامین (B-COMPLEX) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ب کمپلکس ویتامین چیست؟
1043 موارد و عوارض مصرف واکسن تب زرد (Yellow Fever Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن تب زرد چیست؟
1044 موارد و عوارض مصرف پابا (Paba) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پابا چیست؟
1045 موارد و عوارض مصرف نیفدیپین (NIFIDIPINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیفدیپین چیست؟
1046 موارد و عوارض مصرف ایزوکاربوکسازید (ISOCARBOXAZID) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزوکاربوکسازید چیست؟
1047 موارد و عوارض مصرف اکوتیوفات (Echothiophate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکوتیوفات چیست؟
1048 موارد و عوارض مصرف فنفلورامین (FENFLURAMINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنفلورامین چیست؟
1049 موارد و عوارض مصرف ژسترون (GESTONORONE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ژسترون چیست؟
1050 موارد و عوارض مصرف فیبا (FEIBA) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فیبا چیست؟