پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (منع مصرف دارو) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیف پرسش
76 موارد و عوارض مصرف رانیتیدین (Ranitidine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رانیتیدین چیست؟
77 موارد و عوارض مصرف ریپاگلینید (Repaglinide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریپاگلینید چیست؟
78 موارد و عوارض مصرف پامیدرونات (Pamidronate disodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پامیدرونات چیست؟
79 موارد و عوارض مصرف دپومدرول (Methylprednisolone Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دپومدرول چیست؟
80 موارد و عوارض مصرف لوپرامید (Loperamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوپرامید چیست؟
81 موارد و عوارض مصرف ریتول (ریباویرین) (Ribavirin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریتول (ریباویرین) چیست؟
82 موارد و عوارض مصرف ریفامپین (Rifampin (Rifampicin)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریفامپین چیست؟
83 موارد و عوارض مصرف ریواستیگمین (Rivastigmine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریواستیگمین چیست؟
84 موارد و عوارض مصرف ریزاتریپتان (Rizatriptan benzoate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریزاتریپتان چیست؟
85 موارد و عوارض مصرف دپوپروورا (Medroxyprogesterone Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دپوپروورا چیست؟
86 موارد و عوارض مصرف متوپرولول (Metoprolol Tartrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متوپرولول چیست؟
87 موارد و عوارض مصرف هالوپریدول (Haloperidol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هالوپریدول چیست؟
88 موارد و عوارض مصرف هپارین (Heparin Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هپارین چیست؟
89 موارد و عوارض مصرف سالمترول (Salmeterol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سالمترول چیست؟
90 موارد و عوارض مصرف سرترالین (Sertraline) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سرترالین چیست؟
91 موارد و عوارض مصرف سیلدنافیل (Sildenafil Citrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیلدنافیل چیست؟
92 موارد و عوارض مصرف نوردیتروپین (Somatropin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نوردیتروپین چیست؟
93 موارد و عوارض مصرف سوتالول (Sotalol Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوتالول چیست؟
94 موارد و عوارض مصرف استرپتاز (Streptokinase) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استرپتاز چیست؟
95 موارد و عوارض مصرف سوکسامتونیوم (Succinylcholine Chloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوکسامتونیوم چیست؟
96 موارد و عوارض مصرف سولفاسالازین (Sulfasalazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سولفاسالازین چیست؟
97 موارد و عوارض مصرف زالاتان (Latanoprost) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زالاتان چیست؟
98 موارد و عوارض مصرف بتا فرون (آکتوفرون) (Interferon beta-1b) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بتا فرون (آکتوفرون) چیست؟
99 موارد و عوارض مصرف هیدروکلروتیازید (Hydrochlorothiazide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکلروتیازید چیست؟
100 موارد و عوارض مصرف فلوتیزوکس (Fluticasone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوتیزوکس چیست؟