پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (منع مصرف دارو) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 موارد و عوارض مصرف واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) (Adacel (Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) چیست؟
2 موارد و عوارض مصرف تریامسینولون (Aristospan 5 mg (Triamcinolone Hexacetonide Injection 5 mg)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تریامسینولون چیست؟
3 موارد و عوارض مصرف متادون هیدروکلراید (Dolophine (Methadone)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متادون هیدروکلراید چیست؟
4 موارد و عوارض مصرف اباکاویر (Abacavir Sulfate (Ziagen)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اباکاویر چیست؟
5 موارد و عوارض مصرف رزماری (rosmarinus officinalis) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رزماری چیست؟
6 موارد و عوارض مصرف دیکلوفناک (Diclofenac) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیکلوفناک چیست؟
7 موارد و عوارض مصرف ترامادول (Tramadol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترامادول چیست؟
8 موارد و عوارض مصرف متفورمین (Metformin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متفورمین چیست؟
9 موارد و عوارض مصرف متفورمین + گلی بن کلا ماید (Metformin + Glibenclamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متفورمین + گلی بن کلا ماید چیست؟
10 موارد و عوارض مصرف هیدروکسی زین (Hydroxyzine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسی زین چیست؟
11 موارد و عوارض مصرف کلسیم-دی (Calcium-D) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم-دی چیست؟
12 موارد و عوارض مصرف کلسیم کربنات (Calcium Carbonate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم کربنات چیست؟
13 موارد و عوارض مصرف پروبیوتیک (probiotic) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پروبیوتیک چیست؟
14 موارد و عوارض مصرف کلسیم-دی3 (Calcium-D3) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم-دی3 چیست؟
15 موارد و عوارض مصرف آهن+اسید فولیک (Iron+Folic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آهن+اسید فولیک چیست؟
16 موارد و عوارض مصرف آهن+اسید فولیک+روی (Iron+Folic Acid+Zinc) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آهن+اسید فولیک+روی چیست؟
17 موارد و عوارض مصرف امگا 3 (Omega 3) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی امگا 3 چیست؟
18 موارد و عوارض مصرف روغن تخم کدو (Pumpkin Seed Oil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی روغن تخم کدو چیست؟
19 موارد و عوارض مصرف امگا 3-6-9 (Omega 3-6-9) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی امگا 3-6-9 چیست؟
20 موارد و عوارض مصرف لووفلوکساسین (Levofloxacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لووفلوکساسین چیست؟
21 موارد و عوارض مصرف آنتی‌ میگرن‌ (ANTIMIGRAINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آنتی‌ میگرن‌ چیست؟
22 موارد و عوارض مصرف زارین (SANKOL) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زارین چیست؟
23 موارد و عوارض مصرف رازین (RASIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رازین چیست؟
24 موارد و عوارض مصرف والاسی کلوویر (Valacyclovir) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والاسی کلوویر چیست؟
25 موارد و عوارض مصرف جینکوسان (Gincosan) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی جینکوسان چیست؟