پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (تداخل دارویی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
151 موارد و عوارض مصرف ویتامین ب3 (نیاسین) (Vitamin B3 (Niacin,Nicot) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین ب3 (نیاسین) چیست؟
152 موارد و عوارض مصرف ویتامین ب6 (Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین ب6 چیست؟
153 موارد و عوارض مصرف ویتامین ب12 (Vitamin B12 (Cyanocobalamin)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین ب12 چیست؟
154 موارد و عوارض مصرف ویتامین سی (Vitamin C (Ascorbic Acid)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین سی چیست؟
155 موارد و عوارض مصرف ویتامین د3 (Vitamin D3 (Cholecalciferol)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین د3 چیست؟
156 موارد و عوارض مصرف ویتامین ای (Vitamin E) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین ای چیست؟
157 موارد و عوارض مصرف ویتامین کا1 (Vitamin K1 (Phytonadione)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین کا1 چیست؟
158 موارد و عوارض مصرف آب مقطر (Water For Injection) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آب مقطر چیست؟
159 موارد و عوارض مصرف پاورگل (Yohimbine Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پاورگل چیست؟
160 موارد و عوارض مصرف رتروبیوویر (Zidovudine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رتروبیوویر چیست؟
161 موارد و عوارض مصرف زینک سولفات (Zinc Sulfate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زینک سولفات چیست؟
162 موارد و عوارض مصرف زونیسماید (Zonisamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زونیسماید چیست؟
163 موارد و عوارض مصرف استامینوفن (Acetaminophen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استامینوفن چیست؟
164 موارد و عوارض مصرف فلوموسیل (Acetylcysteine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوموسیل چیست؟
165 موارد و عوارض مصرف نئوتیگازون (Acitretin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نئوتیگازون چیست؟
166 موارد و عوارض مصرف آدفوویر (Adefovir Dipivoxil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آدفوویر چیست؟
167 موارد و عوارض مصرف آمیودارون (Amiodarone HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمیودارون چیست؟
168 موارد و عوارض مصرف آتورواستاتین (Atorvastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آتورواستاتین چیست؟
169 موارد و عوارض مصرف بریمونیدین (Brimonidine Tartrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بریمونیدین چیست؟
170 موارد و عوارض مصرف بوپرنورفین (Buprenorphine (as Hcl)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوپرنورفین چیست؟
171 موارد و عوارض مصرف سوپرفکت (Buserelin Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوپرفکت چیست؟
172 موارد و عوارض مصرف کلسی تونین (Calcitonin Salmon) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسی تونین چیست؟
173 موارد و عوارض مصرف کتوتیفن (Ketotifen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کتوتیفن چیست؟
174 موارد و عوارض مصرف نیترازپام (Nitrazepam) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیترازپام چیست؟
175 موارد و عوارض مصرف ستریزین (Cetirizine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ستریزین چیست؟