پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (تداخل دارویی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
51 موارد و عوارض مصرف ساندوستاتین (Octreotide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ساندوستاتین چیست؟
52 موارد و عوارض مصرف گاباپنتین (Gabapentin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گاباپنتین چیست؟
53 موارد و عوارض مصرف کوسوپت (Dorzolamide/Timolol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کوسوپت چیست؟
54 موارد و عوارض مصرف پروگراف (Tacrolimus) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پروگراف چیست؟
55 موارد و عوارض مصرف تادالافیل (Tadalafil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تادالافیل چیست؟
56 موارد و عوارض مصرف تامسولوسین (Tamsulosin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تامسولوسین چیست؟
57 موارد و عوارض مصرف تارگوسید (تیکوسین) (Teicoplanin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تارگوسید (تیکوسین) چیست؟
58 موارد و عوارض مصرف ترازوسین (Terazosin Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترازوسین چیست؟
59 موارد و عوارض مصرف تربینافین (Terbinafine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تربینافین چیست؟
60 موارد و عوارض مصرف سیناکتن (Tetracosactide Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیناکتن چیست؟
61 موارد و عوارض مصرف تیوپنتال (Thiopental Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیوپنتال چیست؟
62 موارد و عوارض مصرف تینافاس (تینیدازول) (Tinidazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تینافاس (تینیدازول) چیست؟
63 موارد و عوارض مصرف آیوپاک (آیوگراف) (Iohexol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آیوپاک (آیوگراف) چیست؟
64 موارد و عوارض مصرف استوکرین (Efavirenz) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استوکرین چیست؟
65 موارد و عوارض مصرف تیزانیدین (Tizanidine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیزانیدین چیست؟
66 موارد و عوارض مصرف تولتریدون (Tolterodine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تولتریدون چیست؟
67 موارد و عوارض مصرف ترامادول (Tramadol Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترامادول چیست؟
68 موارد و عوارض مصرف هیدروکسی اوره (Hydroxyurea) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسی اوره چیست؟
69 موارد و عوارض مصرف دیازپام (Diazepam) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیازپام چیست؟
70 موارد و عوارض مصرف اورسودزوکسی (Ursodeoxycholic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اورسودزوکسی چیست؟
71 موارد و عوارض مصرف والپرات (Valproate Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والپرات چیست؟
72 موارد و عوارض مصرف والزارتان (Valsartan) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والزارتان چیست؟
73 موارد و عوارض مصرف کلاریترومایسین (Clarithromycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلاریترومایسین چیست؟
74 موارد و عوارض مصرف کلوپیدوگرل (Clopidogrel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلوپیدوگرل چیست؟
75 موارد و عوارض مصرف استرومارین (Conjugated Estrogens) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استرومارین چیست؟