پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (قرآن) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6709 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
6701 قرآن داراي چند «سوره» است؟
6702 قرآن چند «آيه» دارد؟
6703 چه تعداد «نقطه» در قرآن به كار برده شده است؟
6704 قرآن چند «فتحه» دارد؟
6705 قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
6706 قرآن چند «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد؟
6707 چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
6708 قرآن داراي چند «حزب» است؟
6709 چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟