پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (تنیس روی میز) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
قوانین تنیس روی میز چیست؟
2
مبدأ پیدایش تـنیس روی میز کجاست؟
3
ارتفاع میز پینگ پونگ چقدر است؟
4
ارتفاع تور پینگ پونگ چقدر است؟
5
هنگام سرویس در پینگ پونگ توپ چقدر باید به بالا پرتاپ شود؟
6
ابعاد میز پینگ پونگ چقدر است؟