پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (کیفیت غسل) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 13 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 نحوه و ترتیب غسل جنابت را توضیح دهید.
2 آیا برای غسل باید سمت راست و چپ را سه مرتبه شست یا یک بار هم کافیه؟ (مرجع تقلید من خامنه ای است.)
3 غسل جنابت را به طورکامل شرح داده و چگونه غسل جنابت می کنیم؟
4 به چه صورت می توان غسل ترتیبی را انجام داد که هم سریع باشد و هم صحیح؟
5 توضیحی در مورد غسل ها و نحوه کاربردشان و طرز صحیح آنها؟
6 در غسل جنابت(ترتیبی) به ترتیب سر و گردن و سمت راست و سمت چپ چند بار باید شسته شوند؟
7 معناى غسل و کیفیت گرفتن آن را بیان کنید؟
8 توضیح روش صحیح غسل کردن را خواستارم؟
9 روش انجام دادن غسل جنابت و غسل ارتماسی چیست؟
10 ترتیب انجام دادن «غسل حیض» را لطفا توضیح دهید.
11 آیا در غسل در هنگام شستن نیمه راست بدن شستن گردن لازم است؟
12 طریقه صحیح غسل چگونه می باشد؟ پس از ورود به حمام قبل از آنکه بدن خیس شود باید اعمال غسل انجام شود یا در حین استحمام که بدن خیس می باشد نیز امکان دارد؟ همچنین در حین غسل می توان بر روی اجزای بدن دست کشید و آب را پخش کرد؟
13 طریقه صحیح غسل چگونه می باشد؟ پس از ورود به حمام قبل از آنکه بدن خیس شود باید اعمال غسل انجام شود یا در حین استحمام که بدن خیس می باشد نیز امکان دارد؟ همچنین در حین غسل می توان بر روی اجزای بدن دست کشید و آب را پخش کرد؟