پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!



در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (تفریح مؤمن) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 2 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 می خواستم در مورد نوع تفریح اسلامی بدانم که چه تفریحی لازم است برای انسان که از لحاظ اسلامی چون امامان هم صراط مستقیم هستند و حتما برای این موضوع برنامه هایی داشته اند مگر می شود دین به این بزرگی هیچ نشاط و شادابی را برای مسلمانان در نظر نگرفته باشد؟
2 می خواستم در مورد نوع تفریح اسلامی بدانم که چه تفریحی لازم است برای انسان که از لحاظ اسلامی چون امامان هم صراط مستقیم هستند و حتما برای این موضوع برنامه هایی داشته اند مگر می شود دین به این بزرگی هیچ نشاط و شادابی را برای مسلمانان در نظر نگرفته باشد؟