پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (شغل جراحی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 آیا شغلهایی مانند جراحی بیماران در بیمارستان و یا شغل قصابی برای آدم قساوت قلب می آورد؟ آیا برای آنها حدیث داریم؟ اگر بله، پس چه کسانی باید به سمت این شغلها بروند؟ پس چرا بعضی قصابان افراد متقی و مهربانی هستند؟