پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (احکام ذبح) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 9 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 اگر حیوانی نذری باشد و بخواهند آن را جلوی پای کسی و پشت به قبله سرش را ببرند، چه حکمی دارد؟
2 اینجانب جهت تحصیل تا 9 ماه دیگر در یکی از کشورهای خارجی هستم و در اینجا درصد مسلمان بسیار کم بوده و گوشت حیوانات حلال گوشت با ذبح شرعی پیدا نکرده ام. استفاده از گوشت حیوانات حلال گوشت مطابق ذبح کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
3 بعد از کشتن گوسفند یا گاو، مدفوع یا ادراری که در بدن آن باقی می ماند آیا نجس است؟
4 از نظر اسلام زمانی که حیوانات را ذبح می کنند آیا آنها درد دارند یا درد را احساس نمی کنند؟
5 برای ذبح قربانی در روز عید قربان بر روی چاقویی که قرار است گوسفند را با آن سر ببرند، آیه قرآن مربوط به آن را می خوانند، می خواستم بدانم آیا با این چاقو می شود، چند قربانی انجام داد؟
6 این که ما حیوانات را ذبح می کنیم آیا کشتن آنها ظلم نیست و در چه صورت خوردن گوشت اشکال دارد؟
7 چرا حیوانات باید با شرایط مخصوص ذبح شوند؟
8 ذبح قربانی توسط زن چه حکمی دارد؟
9 شک اینجانب در مورد زنده بودن یا نبودن گوسفندی که در صورتی که حیوان دچار خفگی شده باشد بابت قربانی می باشد که در هنگام ذبح برای بنده محرز نشد که حرام می باشد یا حلال؟