پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (حفظ دوستی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 2 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 دو دوست هستند که جدیدا با هم قهر هستند که علت این جدایی مقصر بودن نفر اول است. حال فرد دوم خیلی ناراحت شده به طوری که با دیدن او ناراحت و عصبانی می شود. فرد دوم می گوید که برای این که اولی را ببخشم باید مدتی از هم دور و جدا باشیم در حالی که دومی شدیدا محتاج رابطه است. برای بهبود رابطه چه کاری باید کرد؟
2 راههای پیدا کردن دوست خوب و راههای حفظ آن را بگویید؟