پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (بازدارندگی نماز از فحشا) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 2 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1 مگر نه اینکه نماز رابطه عاشقانه انسان با خدا است پس چرا در صورت عدم ادا نماز به مجازات های سختی در قیامت مبتلا می شویم؟ بعضی از دوستان من نماز را فقط برای ترس از عقاب می خوانند و هیچ بهره ای از آن نمی برند.
2 در قرآن آیه ای داریم که می فرماید: « ان صلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر) با توجه به این آیه و اینکه اکثریت مردم مقید به خواندن نماز هستند چرا این همه گناه و زشتی در جامعه رواج دارد؟ کلا برای اینکه نماز موجب تحول آدم شود و تأثیر خودش را طبق آیه قرآن بر دل بگذارد چه باید کرد؟