پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (نمونه سوال پایان ترم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 7 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
برنامه ای بنویسید که معدل 50 دانشجو را خوانده و در آرایه ای قرار دهد، سپس بیشترین معدل و محل وجود آن را مشخص کند.
2
اجزای اصلی سخت افزار کامپیوتر را نام برده و هریک را در یک خط شرح دهید.
3
الگوریتمی بنویسید که بین n عدد ورودی از طرف کاربر، ماکزیمم آنها را در خروجی نمایش دهد. فلوچارت مربوط به آن را رسم نمایید.
4
منظور از الگوی تابع چیست و در کجا باید استفاده شود؟
5
اشکالات برنامه ی زیر را مشخص نمایید.

#include
#include
void main()
{
       clrscr();
    int n;
    char c;
    printf(“Please Enter n ”);
    scanf(“%d”,&n);
   printf(“%d”,MyFunction(n));
   getch();
}
char  MyFunction( n)
{
    char ch1,ch2;
    scanf(“%c,%c”,ch1,ch2);
    if(n>10)
        return ch1;
    else
        return ch2;
}

6
برنامه ای بنویسید که فاکتوریل عدد ورودی را محاسبه و در خروجی نمایش دهد. (راهنمایی : از حلقه ی FOR استفاده شود)
Example:  4! = 4 * 3 * 2 * 1
7
برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد n از کاربر مثلث زیر را چاپ کند.
برای n=2 مثلث به شکل روبرو است.
*
**
***