پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (دکتر نادری) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 4 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
با استفاده از کوکیها سرولتی بنویسید که تعداد مراجعه به آن سرولت را محاسبه کرده و در خروجی نمایش می دهد.
2
مراحل اضافه کردن declarative security را به یک پروژه وب کاملا توضیح دهید. فرض کنید وب سرور شما tomcat می باشد.
3
فایل DTD زیر را در نظر بگیرید:
به جای نقطه چین ها در سند زیر مقادیر مناسب قرار دهید به صورتی که یک سند xml معتبر نسبت به DTD فوق باشد؟


<..........>
<..........>Mike's store
<..........>
<..........>XML
<.......... ..........="123-456-789">
<..........>Mike's Guide To DTD's and XML schemas
<..........>Mike Jervis/<..........>
4
صفحه وبی طراحی کنید که:
1. دارای یک فرم، سه فیلد متنی و یک دکمه باشد.
2. کاربر با وارد کردن دو عدد در دو فیلد متنی و کلیک کردن دکمه، حاصل جمع این دو عدد را در فیلد سوم مشاهده کند.
3. در صورتی که کاربر چیزی وارد نکند و یا مقدار غیرعددی وارد کند برنامه یک پیغام مناسب را نمایش دهد.