پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (محیط) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 7 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
محیط متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط متوازی الاضلاع؟
2
محیط مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مثلث؟
3
محیط مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مربع؟
4
محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟
5
محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟
6
محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط ذوزنقه؟
7
محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟