پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (دایره) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 4 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟
2
محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟
3
شعاع دایره چگونه بدست می آید؟
4
چگونه می توان مرکز یک دایره را بدست آورد؟