پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (ویولت) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 2 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
steganography یا پنهان نگاری چیست؟ چند نمونه از الگوریتم های آن را نام ببرید؟ کتابی در این زمینه معرفی کنید؟ 
2
watermarking یا ته نقش نگاری چیست؟ چند نمونه از الگوریتم های معروف آن را نام ببرید؟