پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام .یک دکتر درماهواره تبلیغ میکنه میکه همه بابد اسید گلیکولیک 10% باید استفاده کنند.من پوست صورتو خوب آیا می تونم یک دوره شبها ازاین اسید گلیکولیک استفاده کنم؟ضرر نداره؟

1 پاسخ 1

بلی تا 6 ماه در سال می تونی مصرف متناوب داشته باشی البته با پزشکان نیز باید در مواقع لزوم مشورت کنید.

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده