پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


5 اسفند چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(5 اسفند چه روزیست؟) (5 اسفند چه روزی است) (پنجم اسفند چه روزی است؟) (5اسفند چه روزی است) () (5اسفند چ روزیست؟) (روز مهندس چه روزی است)