پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


5 اسفند چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(5 اسفند چه روزیست؟) (5 اسفند چه روزی است) (پنجم اسفند چه روزی است؟) (5اسفند چه روزی است) () (5اسفند چه روزی است؟) (5اسفند چ روزیست؟) (روز مهندس چه روزی است)