پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


18 آذر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هجدهم آذر، سالروز معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل در سال1370 خورشیدی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هشت اذر چه روزي است) () (هجدهم آذر چه روزی است) (فردا 18 اذرماه جه روزي است) (هجده اذر چه روزی است) (18 آذر چه روزیست) ( 18 آذر چه روزیست؟)