پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


24 مهر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و چهارم مهر، روز پیوند اولیا و مربیان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(24 مهر چه روزی است) () (24مهرچه روزب است)