پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


15 اردیبهشت چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پانزدهم اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ صدوق می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(15 اردیبهشت چه روزی است) (‏‎15‎اردیبهشت چه روزی است) (پانزده اردیبهشت چه روزی است) (15 اردیبهشت چه روزیست) (15 اردیبهشت چه روزی است؟) (15اردیبهشت چ روزی است) ()