پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟

1 پاسخ 1

سوره «حمد».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره ده نام دارد) (کدام سوره قران ده نام دارد) (کدام سوره قرآن ده نام دارد) () (سوره ده) (كدام سوره قران ده نام دارد) (کدام سوره قران 10 نام دارد؟) (کدام سوره ده اسم دارد) (‏‎)‎کدام سوره قران ده نام دارد‎(‎) (کدام سوره قران ده اسم دارد) (سوره ده نام دارد) (کدام سوره قرآن ده نام دارد؟) (سوره ای که ده نام دارد)